Konte Miami-Dade Konte 2020 Tag

Avèk fòm Resansman 2020 yo frape pifò kay atravè peyi a nan mitan mwa Mas la, òganizasyon yo nan Miami-Dade County te monte efò kontak yo. Depi mwa Oktòb dènye a, 29 òganizasyon lokal yo ki te resevwa $475,000 nan sibvansyon ki soti nan Miami-Dade Counts 2020 kolaborasyon fondamantal yo te travay nan dezòd yo ...