konfidansyalite

Enfòmasyon yo kolekte sou sit entènèt sa a kenbe konfidansyèl epi rete nan konfizyon yo nan sit entènèt la. Enfòmasyon yo kolekte ak prezan nan sit entènèt la, tankou adrès imel, ak adrès postal pa pase men - plis enfòmasyon yo vann nan oswa bay soti nan nenpòt ki lè sof si konsantman yo bay nan kliyan an.

Sekirite

Pou anpeche aksè san otorizasyon, kenbe presizyon done, epi asire itilizasyon kòrèk la nan enfòmasyon, nou te mete an plas ki apwopriye fizik, elektwonik, ak pwosedi jere pwoteje ak sekirite enfòmasyon nou kolekte sou entènèt. Tout tranzaksyon sou entènèt ki mande pou echanj la nan enfòmasyon kat kredi yo inisye epi ranpli nan yon anviwònman an sekirite pou pwoteksyon an nan kliyan nou yo. Malgre ke enfòmasyon pase nan sistèm nou an an sekirite nou mande pou ke ou kenbe enfòmasyon kont ou (non itilizatè ak modpas) konfidansyèl. Nan moman nou pral mande pou modpas ou. Tout konvèsasyon yo pral kenbe konfidansyèl sof si otreman deklare.