The Miami Foundation will not be hosting its Safe Communities grant program in 2023 as we look to move to a multi-year funding cycle for this program. We anticipate resuming the program in Fall 2024. 

 

The Safe Communities Program strives to ensure safety and opportunity for all Greater Miami residents. We do this by investing in education and economic mobility, health services to overcome substance dependence, and collective action to improve community safety. The Fund is particularly focused on supporting survivors of human trafficking, gun violence, and other crimes as well as people who were previously involved in the justice system.

OSIJÈ FON AN

Funding for the Safe Communities program is supported by the Denise Moon Memorial Fund and the Safer and Healthier Communities Fund. Charitable contributions to both Funds come primarily from criminal defendants at the time of their sentencing or election to participate in pre-trial diversion programs. 

  

To effectively invest these community resources, the Safe Communities Program was established as one comprehensive grant program in 2021. The program will continue to pursue the Funds’ shared mission to ensure Greater Miami is a safe community that offers opportunities for all residents.

 

We encourage you to stay connected with The Miami Foundation for additional updates and opportunities throughout the year. 

Nou envite w pou w konnen òganizasyon sa yo epi rantre nan nou envesti nan yo.

Resous one-stop ou a aprann sou pwogram sibvansyon an.

Ki sa nou finanse

 

Pwogram Kominote San danje sipòte travay san bi likratif nan senk kategori. Deskripsyon ki anba yo gen entansyon sèlman bay konsèy epi yo pa eskli lòt apwòch potansyèl yo. Pwopozisyon nan chak kategori yo konsidere kòm egalman.

 

Òganizasyon ki kalifye yo ka soumèt yon sèl aplikasyon nan yon sèl kategori.

 

  • Crime Prevention and Deterrence | Build a safe community that offers opportunity for all people by activating residents to improve community safety as well as investing in economic and educational mobility to develop alternatives to illicit activity, particularly for people who were previously incarcerated or involved in the justice system. This may include job training or placement programs as well as educational programs about illicit substances to prevent impaired driving.

 

  • Trafik imen | Sipòte minè oswa granmoaj ki sivivan trafik moun nan sèvis-wo kalite tankou swen sante, tretman abi sibstans, sèvis sante mantal, lojman, sèvis imigrasyon oswa lòt bezwen kritik.

 

  • Sèvis Depandans Sibstans | Gid moun pou simonte depandans sibstans oswa mal itilize nan bay sèvis wouj ki ka gen ladan konsèy abi ak tretman, sèvis sante mantal, oswa sipòte estrateji pou devlope detèminasyon pèsonèl.

 

  • | Asistans sivivan Ede sivivan yo ak moun yo renmen yo simonte finansye, sante, oswa lòt difikilte yo ap fè fas ak yo kòm rezilta pou yo te viktim vyolans zam oswa lòt krim. Sa ka gen ladan asistans edikasyon.

 

  • | Devlopman Jenès | Prepare jèn yo avèk siksè rive nan tout potansyèl yo nan akademik, karyè, ak lavi nan sipòte jèn ki gen eksperyans lavi oswa anviwònman mete yo nan risk pou yo vin patisipe nan krim oswa vyolans. Sa ka gen ladan l konseye, sipò edikasyonèl, travay ak preparasyon karyè, oswa devlopman pèsonèl.
Konekte avèk nou

 

Questions? Please contact Sheryl Saturnino, Community Investment Officer.