Blog

Nòt Editè a: Prezidan Fondasyon an ak Direktè Jeneral Alberto Soto orijinal la te kouri nan Miami Herald la sou 2 mas 2018, selebre fèmen anivèsè fondasyon an. "Li ka sanble etranj pou ou, men li se rèv la nan lavi mwen yo wè ...