Staff HeashotsCredit: AJ Shorter Photography

Molly O'Doherty

Community Engagement Officer

In her role as Community Engagement Officer, Molly focuses on community and nonprofit engagement in Give Miami Day, the Foundation’s 24-hour giving day. She also manages and supports grant programs while collaborating with staff and the community to bring their data stories to life, visually and contextually.

Anvan li te rantre nan Fondasyon Miami an, Molly te travay kòm yon Analis Rechèch ak Evalyasyon pou Konfyans timoun yo, konsantre sou dosye devlopman jèn yo ak dirijan efò vizyalizasyon done pou òganizasyon an. Li te patisipe tou nan Greater Miami Chamber of Commerce Program ki ap sèvi kòm ekip dirijan pou Demen Brighter, benefisyè yo nan Pwojè pou Ane a pou klas la nan 42. Molly kenbe yon bakaloreya doub nan Inivèsite St Jozèf nan Edikasyon Elemantè ak Espesyal. Petèt ou gen anpil chans pou w trape l sou dlo yo ouvè ak yon poto lapèch nan men oswa lekti yon bon liv.