Fondasyon Miami an bay lidèchip sivik, pote moun ansanm pou avanse bon jan kalite lavi nan Greater Miami.  Ekip nou an nan pwofesyonèl angaje se entegral nan travay Fondasyon an nan mobilize resous ak ranfòse kominote nou an.

Travay avèk nou! Nou ap chèche pou chanpyon kominote yo rantre nan ekip nou an. Gade pozisyon louvri nou yo isit la.

Ekip Egzekitif


REBECCA PECHÈ PWASON
PREZIDAN E DIREKTÈ JENERAL
TOBY DOUTHWRIGHT
VIS PWEZIDAN POU FINANS AK CHÈF OFISYE FINANSYE
YAZMIN VALIDO
ASISTAN PREZIDAN AN AK DIREKTÈ JENERAL LA
CHARISSE GRANT
LEADERSHIP AND STRATEGY ADVISOR

Filantwopi

Lè w ap chèche enfòmasyon sou fason ou ka patnè ak Fondasyon Miami an, lè ou gen yon kesyon sou Fon ou, oswa lè ou vle diskite sou eritaj charitab ou, kontakte ekip sa a:

JANELL KAPLAN
MANAGING DIRECTOR OF PHILANTHROPY 

Envestisman Kominote

Ekip sa a sipèvize tout pwogram ak aktivite ki gen rapò ak sibvansyon pou Fondasyon an ak relasyon bilding avèk kominote san bi likratif Miami an. Lè w ap chèche pou yon pwogram inovatè ki akonpli gwo bagay nan kominote nou an, lè ou gen yon kesyon sou youn nan pwogram sibvansyon nou yo oswa lè ou vle plis enfòmasyon sou ki jan yo patnè ak fondasyon an sou yon inisyativ espesyal, kontakte ekip sa a:

Kominikasyon &a-ekstèn zafè

Lè ou vle yon reprezantan nan Fondasyon an pou pale ak gwoup ou an, gen kesyon konsènan maketing Fondasyon an ak kontak piblik la, bezwen yon quote / imaj soti nan Fondasyon an oswa si ou se yon manm nan medya yo ak kesyon, kontakte Kominikasyon yo ak depatman Zafè Ekstèn. Branch sa a kondui chanje nan estrateji medya dijital, angajman kominote a, ak anplifikasyon kolektif.

Finans & a operasyon yo

Ekip sa a responsab pou tou de jesyon finansye ak fiskal ak operasyon jeneral Fondasyon an.  Yo kowòdone planifikasyon biznis nou an, kontablite, talan ak travay òganizasyon entèn yo. Lè ou gen kesyon sou travay enteryè Fondasyon an, lè ou ta renmen yon kopi deklarasyon Fon ou, oswa lè ou bezwen enfòmasyon sou yon chèk sibvansyon, kontakte ekip sa a:

Fondasyon Miami