Nou pisin donatè 'resous ak lòt chanjman tankou-èspri gen yon pi gwo enpak pase nenpòt nan nou te kapab fè pou kont li. Soti nan fondasyon pèsonalize, kado avantaj inik ak planifikasyon eritaj, nan inisyativ kominotè tankou Bay Miami Day, nou jere yon dosye divès nan solisyon charitab bay solisyon yo.

 

For over 50 years, we’ve partnered with individuals and families, professional advisors and corporations, and nonprofits who have trusted us with creating more than 1,000 philanthropic funds. Thanks to them and their generosity, we’ve awarded over half a billion in grants. Today, the Foundation manages close to $427 million in assets to drive community-wide change in Greater Miami.

 

Aprann plis sou opòtinite filantwopik nou yo: