Patnè Fondasyon Miami an ak fondasyon prive, antrepriz ak òganizasyon san bi likratif pou jere gwo echèl, milti-finanse inisyativ lokal ak nasyonal filantwopik. Nou gen gwo ekspètiz nan desine, administre, ak evalye pwogram sibvansyon konplèks. Eksplore kèk nan projects yo nou sipòte nan dosye sa a anba a. Pou aprann plis sou sèvis nou yo ak ki jan nou ka ede w anplifye enpak ou, tanpri kontakte Lindsey Linzer, jere direktè envestisman kominotè, nan LLinzer@miamifoundation.org.

Knight Fondasyon Sibvansyon Winners ka aprann plis sou kondisyon rapò yo ak peman mande direktiv isit la.