Rete an kontak jan nou pataje dènye fondasyon an k ap pase, anons pwogram ak bay opòtinite sou Nouvèl Fondasyon an. Aprann plis sou pwoblèm kominote a nou travay sou yo ak li istwa enspire chanjman sou Fondasyon Blog.