Rankontre klas la

 

Prim Miami 2019-2020 | $28,894.00

Kle Cox

Konsèy Jeneral | Miyami Dloterkeeper

Pwogram Devlope pwogram | Inivèsite Columbia

Beth Boleyn

Asistan Vis Prezidan ak Komite lyezon | Nouvo Senfoni Mondyal

Pwogram Devlope pwogram | Inivèsite Columbia

Melody Cummings

Direktè Jeneral | O, Miyami

Prensip & Teknik pou ranmase lajan | Inivèsite Indiana - Lekòl pou Ranmase lajan (nan Miyami)

Analy Mendez

Direktè Egzekitif | Koral Timoun Miami Timoun

Pou ranmase lajan pou ti biwo san bi likratif | Inivèsite Indiana - Lekòl pou Ranmase lajan (nan Miyami)

Santiago Bunce

Vis Prezidan Evalyasyon ak Aprantisaj | Catalyst Miami

Sètifika Egzekitif Sètifika Egzekitif San bi likratif | Inivèsite Georgetown

Chelsea Wilkerson

Chèf Ofisye Egzekitif | Ti fi skout nan twopikal Florid

Sètifika Egzekitif Sètifika Egzekitif San bi likratif | Inivèsite Georgetown

Elizabeth Simonton

Prezidan - Fondatè | ti bebe ICU

Patnè radikal patnè sosyal Antreprenarya Bootcamp