"Pou kominote nou yo pwospere, yo dwe dirab, enklizif ak jis. Sa se vizyon nou pou Sid Florid ak pi lwen pase.

Fondasyon Jorge M. Pérez Fanmi nan Fondasyon Miami an akonpli vizyon filantwopik jorge M. Pérez, prezidan ak Direktè Jeneral Gwoup la ki gen rapò ak, madanm li Darlene, ak fanmi li pou fòme yon Sid Florid ki ap pwospere, angaje ak sèvi kòm yon kominote modèl pou gwo vil yo toupatou nan glòb la. Fondasyon an te lanse nan 2015 pou konstwi sou Jorge ak Darlene angajman pwofondè nan charitab bay ak etabli yon eritaj pèmanan pitit yo ka pote pi devan. Fanmi Pérez la kontinye bati sou volonte yo pou bay, pi resamman yo te bay fanmi yo lakay yo nan Fondasyon an, sa ki fè li pi gwo kado inik janm resevwa nan dat.

MISYON
Misyon fondasyon fanmi an se ankouraje kominote dirab, enklizif ak jis nan sipòte pwogram ak òganizasyon konsantre sou atizay ak kilti, sante ak byennèt, edikasyon, anviwònman an ak devlopman ekonomik.
VIZYON
Fondasyon Jorge M. Pérez Fanmi nan Fondasyon Miyami akonpli vizyon filantwopik Jorge M. Pérez ak fanmi li pou devlope Sid Florid kòm yon sant egzanplè mondyal klas mondyal.
APRÒCH
Fondasyon an adrese defi yo nan kalite lavi rezidan yo, espesyalman moun ki gen aksè limite nan opòtinite; idantifye ONG ki rezoud pwoblèm yo nan moun nan, katye ak sistèm / nivo politik; ak priyorite efò ki ap fè efò pou echèl moute pa ekspansyon oswa replikasyon pa lòt moun.
NPAK
Since 2015, the Foundation has invested nearly $69 million to support the arts, youth education, economic equality and more.
OPÒTINITE
Aprann plis sou priyorite finansman fondasyon an ak kouman pou jwenn sipò.
ISTWA
Li nouvèl sou fanmi an ak travay fondasyon an.
FANMI
Fondasyon An fanmi Jorge M. Pérez ak anpil atansyon entandan pa manm fanmi Pérez yo.
KONTAK

Pou kesyon sou Fondasyon Fanmi Jorge M. Pérez, tanpri kontakte foundation@relatedgroup.com.