In 2021, Miami-Dade County received a challenge grant offer from the Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center to fast start an extreme heat initiative under the Resilient305 program. This grant led to the creation of the world’s first Chief Heat Officer position. The Chief Heat Officer (CHO) is responsible for improving coordination, accelerating existing heat protection efforts, and initiating new work that reduces the risks and impacts of heat stress and extreme heat for vulnerable communities in Miami-Dade County. On behalf of Miami-Dade County and Resilient305, the CHO has developed and launched a multi-stakeholder Climate and Heat Health Task Force in partnership with The Miami Foundation to analyze existing conditions and vulnerabilities and identify strategies to address current and future impacts of extreme heat on human health, lives, and livelihoods.  For more information, please email resilience@miamifoundation.org.

Klima ak chalè fòs travay sante

Fòs Travay Klima ak Chalè Sante ap priyorize aksyon kout tèm, kreye yon fondasyon pou priyorite aksyon nan lavni ak pou siveyans pwogrè, ak rekòmande anplwaye ak lòt bezwen resous pou aplikasyon alantou chalè ekstrèm. 

 

 

Pou asire vwa kominote yo tande ak wo, Fòs Travay la ap envite piblik la ale nan atelye sa yo epi ede amelyore preparasyon Konte nou an ak repons a chalè ekstrèm:

 

 

 

- Kontak ak Edikasyon - 7 desanm | 10:30 am

Klike la a pou re-gade atelye sa a | Klike la a pou telechaje prezantasyon atelye sa a | Klike la a pou telechaje nòt atelye sa a

 

- Done & Rechèch - 11 janvye | 10:30 am

Klike la a pou telechaje prezantasyon atelye sa a | Klike la a pou telechaje nòt atelye sa a

 

- Preparasyon Ijans -Repons - 25 janvye | 10:30 am

Klike la a pou re-gade atelye sa a | Klike la a pou telechaje prezantasyon atelye sa a | Klike la a pou telechaje nòt atelye sa a

 

- Travayè ekspoze a chalè - 15 fevriye | 10:30 am

Klike la a pou re-gade atelye sa a | Klike la a pou telechaje prezantasyon atelye sa a | Klike la a pou telechaje nòt atelye sa a

 

- Lojman - 8 mas | 10:30 am

Klike la a pou re-gade atelye sa a nan lang angle | haga clic aquí para volver a verlo en español | klike la a pou re-gade sa an kreyòl | Klike la a pou telechaje prezantasyon atelye sa a | Klike la a pou telechaje nòt atelye sa a

 

- Lari & a pye bwa - 29 mas | 10:30 am -

Klike la a pou re-gade atelye sa a | Klike la a pou telechaje prezantasyon atelye sa a | Klike la a pou telechaje nòt atelye sa a

Se Fòs travay la te fè leve nan manm nonmen ki reprezante règleman politik, ekspè syantifik, ak pwofesyonèl swen sante, osi byen ke de manm sitwayen:

 

- Jane Gilbert, Ofisye Chèf Chalè pwovizwa, Fleksibilite305/ Miami-Dade County; Travay fòs ko-prezidan

 

- Doktè Cheryl Detantè, Asosye Dean pou Divèsite, Ekite, Enklizyon, ak Inisyativ Kominotè, Pwofesè Asosye, Florida Inivèsite Entènasyonal; Co-Fondatè, Florid Klinisyen pou Klima Sante; Travay fòs ko-prezidan

 

- Zelalem Adefris, Vis Prezidan politik & defans, Catalyst Miami

 

- David Clodfelter, Direktè, Biwo Konte Miami-Dade County ak Bidjè / Amy Horton-Tavera, Koòdonatè, Biwo Konte Miami-Dade County of Jesyon ak Bidjè / Carlos Maxwell, Koòdonatè, Biwo Konte Miami-Dade County of Jesyon ak Bidjè

 

- Aida Curtis, Achitèk Jaden flè & Prezidan, Curtis & Rogers Design Studio

 

- Robert Hevia, Asistan Chèf - Manadjè Ijans, Vil Miami

 

- Doktè H. Mary Leonce, LMHC, Sikològ Pwofesyonèl, Pwofesè, Ekriven, Antreprenè; Reprezantan kominote travay

 

- Omar Leon, Forester Urban, Vil Miami Beach

 

– Oscar Londoño, Direktè Egzekitif, WeCount!

 

- Gabriela Lopez, Manadjè, NEAT Streets, Miami-Dade County Parks ak Rekreyasyon

 

- Annie Senyè, Direktè Egzekitif, Miami Homes pou tout moun

 

- Katharine Mach, Depatman Syans ak Règleman Anviwònman, Rosenstiel School of Marin ak Syans Atmosferik, Inivèsite Miami / Lynee Turek-Hankins, Doktora, Sant pou Syans Ekosistèm ak Règleman, Inivèsite Miami / Lynee Turek-Hankins, Doktora, Sant pou Syans Ekosistèm ak Règleman, Inivèsite Miami / Lynee Turek-Hankins, elèv doktora, Abess Center for Ecosystem Syans ak Règleman, Inivèsite Miami / Lynee Turek-Hankins, Doktora, Sant pou Syans Ekosistèm ak Règleman, Inivèsite Miami / Lynee Turek-Hankins, elèv doktora, Abess Center for Ecosystem Syans ak Règleman, Inivèsite Miami / Lynee Turek-Hankins, Doktora, San

 

- Natalie Rivas, Rechèch Jistis Klima ak Manadjè Politik, Pwojè eritaj Chisholm; Reprezantan kominote travay

 

- Doktè Pablo Santos, Meteyolojis-an-Charge, Sèvis Metewoloji Nasyonal, Miami/Sid Florida Biwo / Robert Molleda, Avètisman Kowòdinasyon Meteorologist, Sèvis Metewoloji Nasyonal, Sèvis Metewoloji Nasyonal, Miami/Sid Florid

 

- Doktè Yesenia Villalta, Administratè, Miami-Dade Office of Florida Depatman Sante / Samir M. Elmir, PhD, PE, BCEE, CEHP, Direktè Divizyon, Sante ak Jeni

Poukisa Chalè ekstrèm?

Dapre Sèvis Metewoloji Nasyonal la, twòp chalè se asasen ki mennen nan tanperati ki gen rapò ak Ozetazini. Sa a se laverite espesyalman nan sant iben yo, kote dansite popilasyon ak konstriksyon konstriksyon egzajere efè chalè twòp. 

 

Depi 1970, Konte Miami-Dade te gen yon ogmantasyon mwayèn de jou anwo a 90 ° F soti nan 84 a 133 jou pou chak ane ak sa a pral kontinye monte. Avèk yon imidite mwayèn nan sezon lete an nan 65-70% depann sou mwa a, yon tanperati nan 90 °F egal a yon endèks chalè nan omwen 103 °F, ki se danjere pou nenpòt moun ki pase tan deyò pou travay, atletik oswa aktivite rekreyasyon, pran transpò piblik, mache, oswa bisiklèt. Li se espesyalman danjere pou timoun aje nou yo, timoun piti nou yo, fanm ansent, moun sou sèten medikaman, ak / oswa moun ki gen kè oswa kondisyon poumon.  

 

Pi wo tanperati yo ogmante pri a kenbe kay nou yo ak bilding fre. Pou rezidan ki pi ba yo, sa a souvan rezilta nan gen fè chwa difisil alantou lè ak konbyen tan yo sèvi ak èkondisyone yo. Konbinezon siklòn ak chalè prezante yon menas kritik pou sekirite rezidan konte nou an.

Objektif pou adrese Chalè ekstrèm 

Ofisye Chèf Chalè a, ak konsèy la nan Fòs Travay Klima ak Chalè Sante, pral kreye ak aplike yon plan entèdepartmentèl ak kominote a lajè pou adrese risk pou yo ogmante risk pou sante moun, lavi, ak viv nan chalè ekstrèm. Plan sa a pral entegre ak aliyen ak lòt plan rejyonal konsantre sou amelyore kowòdinasyon, akselere inisyativ ki deja egziste, ak kreye nouvo règleman ak pwogram yo:  

 

- Amelyore edikasyon piblik ak anplwayè ak konsyantizasyon sou risk sante chalè ak kouman pou fè pou evite maladi ki gen rapò ak chalè 

 

- Elaji jesyon ijans ak kapasite swen sante pou anpeche maladi ki gen rapò ak chalè ak lanmò 

 

- Ogmante aksè a abòdab, efikas, ak serye-kondisyone nan elaji move tan ak pwogram retrofi lojman 

 

- Entegre konsiderasyon ki gen rapò ak chalè nan desen yo ak antretyen nan lari nou yo, pak, ak espas louvri 

Ekstrèm Chalè Zouti 

An kolaborasyon avèk divèsite ekite USDN ak enklizyon parèy li ak Biwo Rezistans Miami-Dade County nan Rezistans, Miami-Dade County Zouti Chalè Te devlope ki baze sou angajman ak yon gran varyete moun ki gen enkonvenyans. Objektif la nan zouti a se bay yon brèf kout wo nivo nan divès kalite politik ak opsyon pwojè idantifye pa kominote nou an adapte yo ak bese chalè ekstrèm.  

 

Se zouti a fèt kòm yon wòch etap nan efò pi laj konte a pou adrese chalè ekstrèm ak enpak chanjman klima. Li vle di ke yo dwe yon resous itil nan politik ak lidè kominotè yo ede oryante ak òganize travay nan lavni konte a nan espas sa a.