Rapò Miami nou an bay yon snapshot nan pwoblèm kle-lavi ki fòme pi gwo vitalite Miami an. Li konbine rechèch segondè nan uit domèn kle nan vitalite Miami—atizay ak kilti, angajman sivik, ekonomi, edikasyon, anviwònman ak espas piblik, sante ak sekirite, lojman ak abòdab, transpò-ki montre pi gwo defi ak opòtinite nou. Pa egzamine done yo, tandans ak istwa dèyè yo nou itilize rezilta sa yo pou enfòme pwogram nou yo, sibvansyon ak inisyativ, asire ke travay nou an adrese pwoblèm yo kounye a ki afekte lavi nan kominote nou an.