Blog

Lide sa a te literalman fèt sou yon balkon. Sa gen kèk ane, Alex Macias ta chita deyò apatman li a ki neglije Bayfront Park, epi panse sou kòman pou fè moun sa yo 32 kaskad dlo yon reyèl, onètman pou bonte, chak jou, pa ka manke destinasyon pou moun yo nan Miami. Pou Macias,...

Gen plizyè eleman diferan nan lojman abòdab ak anpil yo se mache espesifik: pri nan peyi, ekipman pou ak demann, disponiblite pou finansman, opòtinite travay, salè, nivo edikasyon nan popilasyon an fòs travay, zòn itilize peyi, apwobasyon gouvènman an bezwen konstwi oswa reyabilite lojman, ak ...