Yolanda Berkowitz

Fondatè, Zanmi Miami Bèt Fondasyon

 

Li te fèt Nan Kiba e li te leve nan Chicago, Yolanda Berkowitz te retounen Miyami an 1995. Ansanm ak mari, Jeff Berkowitz, Yolanda pwofondman patisipe nan anpil òganizasyon charitab. Li se yon chèz sot pase nan Vwa pou Timoun Fondasyon e li te volontè pou prèske 20 ane ak Pwogram Litem defansè pou timoun neglije. Efò ki pi resan Yolanda a enplike nan fondasyon Zanmi Miami Animals, yon san bi likratif angaje nan pwoblèm byennèt sosyal bèt, amelyore lavi bèt kay yo, ak ede pwopriyetè bèt kalifye ki ba."