Foto pi wo a: Richard Berkowitz, JD, CPA

Richard A. Berkowitz

Chèz Konsèy

Fondatè ak Prezidan Egzekitif, Berkowitz Pollack Brant / Konseye richès Pwouve

 

Richard A. Berkowitz se prezidan fondatè youn nan pi gwo konseye Florid la ak konpayi kontablite. Li travay ak CEOs sou estrateji, rezoud pwoblèm, planifikasyon siksesyon, kilti antrepriz, devlopman lidèchip, fizyon ak akizisyon, zòn li tou mennen pou konpayi an. Berkowitz se yon fondatè ak prezidan konseye richès Pwouve, youn nan pi gwo konpayi planifikasyon finansye CPA-afilye. Berkowitz aktif nan òganizasyon kominotè nan Miami-Dade ak Konte Broward ki konsantre sou pwoblèm kominote ak rechèch kansè. Yon avoka ak kontab, li se yon manm Asosyasyon Abitasyon Ameriken ak Akademi Medyatè Sètifye.