PaulineGreenBoard_Headshot

Pauline Vèt

Direktè Egzekitif, Alyans pou Jèn GLBTQ

 

Pauline Green se Direktè Egzekitif Alyans pou GLBTQ Jèn, yon òganizasyon ki angaje nan debouche pouvwa entèn nan jèn yo nan Sid Florid. Alyans pou GLBTQ Youth bay sèvis sante mantal ak pwogram lidèchip pou jèn yo pandan y ap defann dwa egal yo ak tretman ekitab yo. 

 

Pauline te dedye karyè li pou travay avèk yo ak pou jèn moun ki fè fas a opresyon sistemik ak majinalizasyon, ak yon konsantre espesifik sou jèn Nwa ak LGBTQ. Li sèvi nan plizyè kominote ki pa Peye-ak tablo kominotè angaje nan avanse ekite ak jistis, ki gen ladan Komisyon Konsèy Konsiltatif LGBTQ, Black Girls Matter Miami, Angaje Miami, ak Komisyon Konsèy Kominote Miami an.  Pauline se yon gradye nan Inivèsite Loyola New Orleans ak University of Law Miami kote li te yon Enterè Piblik Miami. Li renmen manje byen, danse lib, ak pase tan ak mari li, Damion, ak teritwa fil yo, Dexter.