PamelaHollingsworthHeadshot

Pamela Hollingsworth, M. Ed

Sr. VP Inisyativ estratejik, Kowalisyon Aprantisaj Bonè nan Miami-Dade/Monroe

 

Pamela Hollingsworth, yon ekspè kontni timoun piti, estrateji ak defansè, se Vis Prezidan senior pou Biwo Inisyativ Estratejik, Angajman ak Pwogram pou Kowalisyon Aprantisaj Bonè nan Miami-Dade /Monroe (ELCMDM), youn nan pi gwo ki pa Peye-pwofi nan Sid Florid. Pamela te sèvi nan Kowalisyon an pou 14 ane e li se yon manm nan ekip lidèchip granmour la. Kòm yon manm C-suite, Pamela etabli direksyon estratejik pou pwogram edikasyon ajans lan pa idantifye tandans pwomèt ak bati patenarya inovatè nan lokal la, eta a ak nivo nasyonal pou avanse misyon ajans lan ak objektif yo.

Hollingsworth, yon vizyonè pwòp tèt ou-dekri, deranje, inovatè ak achitèk pwogram, se kòm konfòtab temwaye devan Kongrè a oswa adrese kominote biznis la jan li ap fasilite reyinyon ak òganizasyon de baz yo. Li kenbe yon prezans fò nan espas aprantisaj bonè e li ranfòse sou tè a nan lekòl preskolè nan miami-Dade county ki pi vilnerab ak katye majinalize.