Abigail Watts-FitzGerald

Abigail Watts-Fitzgerald

Prezidan, Komite kontab

Pwopriyetè, Watts-Fitzgerald Law, PLLC

 

Abigail gen plis pase 40 ane eksperyans nan kòm yon avoka antrepriz ak aji kòm konsèy jeneral deyò nan yon varyete de pou pwofi ak kòporasyon san bi likratif sou tout aspè nan lwa antrepriz ak gouvènans. Li te touche J.D. nan Inivèsite Lekòl Miami nan Lwa kote li te Editè-an-Chèf Revizyon an Lwa e li te onore pa meyè Avoka nan Amerik® "Fanm nan Edisyon Biznis" biznis, meyè avoka nan Amerik® la ak Akizisyon ak Akizisyon ak Meyè Avoka nan Amerik® la ki pa Peye-Pwofi / Charities Law. Abigail se yon manm konsèy aktyèl Karen Peterson & Dans, Inc. ak yon ansyen manm konsèy administrasyon Vil Miami ak Gulliver Schools, Inc.