Komisyon Konsèy Adminte Miami an gen ladan volontè divès nan kominote nou an ki bay entansyon pou Fondasyon an ak aktivite charitab nou yo nan etabli ak gouvène tout règleman ki gen rapò ak operasyon, envestisman ak sibvansyon.

"Nou fè yon vivan pa sa nou jwenn, men nou fè yon lavi pa sa nou bay." - Winston Churchill

Manm Ansyen Officio

  • Eric P. Zeitlin - PWA CEO, Direktè Jere, & RJFS Konseye Finansye, Konseye richès Pwouve
  • Tony ArgizSouth Florida Managing Partner, BDO

Konsèy Kominotè

The Miami Foundation has invited a small number of dynamic and deeply knowledgeable community leaders to join our 2024 Community Advisory Council. All invited individuals demonstrate the following essential qualities for participation: 

  • Lanmou ak angajman pwofon nan kominote nou an  
  • Priyorite nan divèsite, aksè, ak enklizyon - konsantre sou vwa elve, gaye pouvwa ekitab ak ogmante opòtinite pou tout moun 
  • Antouzyasm pou enpak kolektif - dezi fò jwenn nouvo fason yo kolabore ak konekte atravè zòn pwoblèm ak liy nan diferans