Anba a ou pral jwenn deklarasyon finansye nou yo pou twa dènye ane yo. Tout deklarasyon yo bay nan fòma PDF. Kopi Fòm IRS 990-T a disponib tou pou ane lè yo ranpli fòm sa a epi yo ka jwenn li nan kontakte Fondasyon an nan 305.371.2711.

DEKLARASYON TAKS FEDERAL (FÒM 990)
PWOPOZISYON FINANSYE VANT
LÈT DETÈMINASYON IRS