Istwa Miami

REZIDAN ANGAJE YO NAN RESTORAN JAMAYIKEN CLIVE A PATAJE ISTWA YO PANDAN LANSMAN ISTWA MIAMI MWEN AN; OKTÒB 2016

Chak Miamian gen yon istwa: ki jan ou te vin isit la, poukisa ou rete isit la, ak sa ou apresye sou kominote sa a. Nou envite tout kominote a pou pataje eksperyans ou yo, dekouvri kijan yo konekte nou epi vin yon chanpyon pou sa ki enpòtan nan vil la nou tout renmen.

 

Pandan w ap li istwa yo, nou espere ou, tou, pral santi yo enspire yo kreye yon chanjman ki dire lontan ak fòm yon pi gwo kominote Miami rapidman monte nan direksyon grandè.

Kreyativite Evènman ak grafik
FONDASYON MIAMI AN TE KONTINYE PETE ENÈJI KREYATIF NAN KOMINOTE ATIZAY MIAMI AN AK $300K NAN SIBVANSYON SIYATI YO
Evènman Fleksib ak grafik
DOKTÈ JUDITH RODIN: KI JAN MIAMI KA YON KOMINOTE KI PI FLEKSIB
Evènman opòtinite ak grafik
KI JAN NOU KA BATI YON MIAMI PLIS ENKLIZIF? FORD FONDASYON OFRI SOLISYON YO
RFL Opòtinite grafik
INOVATÈ SOSYAL, MIZISYEN POLITIK, CHANJMAN: REBECCA FISHMAN LIPSEY A
Rit Shack Kat eritaj
RIT SOUKE: POUKISA NOU BEZWEN PARÈY MIAMI YO
Marlon Hill_
IMIGRAN, MIAMI FELLOW, LIDÈ SIVIK: ISTWA MWEN
Fanmi Marika
"POUKISA MWEN PRAL VIV NAN MIAMI POU TOUT TAN"
Tarrell
TARELL ALVIN MCCRANEY: KI JAN LI TE RESEVWA SOTI NAN MIAMI NAN "MOONLIGHT"
Staci Ehrenkrantz
"MWEN NAN LAPÈ KONNEN ERITAJ MWEN AN PRAL DELIVRE M 'AK EDE LÒT MOUN POU TOUT TAN"
Javier Alberto Soto18
FONDASYON MIAMI AN NAN 50: ETABLI ERITAJ GWO MIAMIANS YO
Sibvansyon Kominotè - Everglades
DONATÈ ATAKE GWO PWOBLÈM POU TOUT TAN AK SIBVANSYON KOMINOTE YO
Felecia Hatcher - Ruth Shack Award_Legacy
PRIM RIT KANPE KREYE YON ERITAJ NAN LIDÈCHIP SIVIK
Ortega _ Eritaj
KREYE AKSÈ A OPÒTINITE EDIKASYON: FONDASYON FANMI ORTEGA