Fason pou bay

FONDASYON AN LAMAR LOUISE CURRY NAN YON SEREMONI KOUPE RIBAN SELEBRE REDEDIKASYON AN NAN MEMORYAL LA DEFI NAN BAYFRONT PARK; 1994

Pran an komen nan pwoblèm ou pran swen sou

Fè yon enpak siyifikatif ak dirab sou kominote w la lè w envesti jodi a nan kòz ki pi enpòtan pou ou. Klike la a pou aprann plis sou etabli yon Fon charitab bay Fon.

Bay Miami pou tout tan

Fon Miami pou tout tan, te lanse nan 2017, pral yon dotasyon pèmanan, sa ki pèmèt Miami pasyone bay resous pou inovasyon ak solisyon yo nan defi yo jodi a ak demen. Klike la a pou aprann plis.