26 janvye 2017, te make 50tyèm anivèsè Fondasyon Miami an, lè yon gwoup rezidan avanse-panse Pi gwo rezidan Miami konekte moun, lide ak resous filantwopik pou amelyore lavi nan kominote sa a pou tout tan.

 

Chak Miamian, tankou fondatè nou yo, gen yon istwa: ki jan ou te vin isit la, poukisa ou rete isit la, ak sa ou apresye sou kominote sa a. Pou nou te ka anplifye naratif sa yo, nou te envite moun yo pou yo pataje istwa yo e pou yo vin chanpyon pou sa. Espwa nou se te ankouraje yon relasyon pi fon ant rezidan yo ak kominote yo, ak pran an komen nan lavni li pa envesti nan pwoblèm yo yo pran swen sou. Fason istorik rezidan yo te monte enspire nou pandan n ap gade nan direksyon 50 kap vini an.

Avèk jenewozite sipòte pa: