KONSÈNAN FON KOMINOTE LGBTQ

Pandan 16 ane ki sot pase yo, Fondasyon Miami an te rekonesan anvè kolabore ak Fòs Travay Nasyonal LGBTQ pou ranfòse kominote LGBTQ lokal la. Chak ane, Fòs Travay la bay lajan nan evènman ki baze sou Miami li yo ak Fondasyon Miami kolabore ak yon komite volan nan rezidan lokal LGBTQ yo efektivman bay lajan yo tounen nan kominote a amelyore bon jan kalite a nan lavi pou tout rezidan LGBTQ, patikilyèman popilasyon ki pi vilnerab nan kominote nou an. 

RANKONTRE BENEFIS KOMINOTE LGBTQ 2021 YO

Fondasyon Miami ak Fon Kominote LGBTQ angaje nan sipòte pi gwo òganizasyon LGBTQ Miami yo ak kominote vibran yo sèvi. Pandan ke nou ekstrèmman fyè de patnè nou yo, nou konnen gen pi plis travay kite san sipò, patikilyèman apre anile evènman pou ranmase lajan anpeche yon pwogram tipik louvri-rele nan 2020 ak 2021. 

 

Olye de sa, komite a te revize tout patnè sibvansyon Fon an depi 2005 e egzèse responsablite li pou envesti resous limite yo dapre priyorite Fon an ak bezwen kominote aktyèl la. Ti sibvansyon yo te fè nan yon ti ponyen nan òganizasyon enpak segondè-enpak ak misyon LGBTQ-espesifik, patikilyèman sipòte pi dezè a, ede soutni ak rekonstwi pandan tan difisil sa a pou kominote nou an. 

Sant Arianna 

Sant Arianna travay pou pèmèt ak leve kominote transganr nan Sid Florid. Sant Arianna a mete yon anfaz espesyal sou travay ak moun ki pi majinalize nan kominote transganr la ki gen ladan fanm nan koulè, moun k ap viv ak VIH, moun ki gen eksperyans enkarasyon oswa detansyon ICE, ak imigran.

 

SOsyete FOO 

Dedye a sèvi jèn LGBTQ, SOsyete FOO bay yon rezo k ap grandi nan sipò pou jèn LGBTQ nan Sid Miami-Dade County atravè opòtinite volontè, konsèy, ak resous ijans tankou lojman, sèvis sante mantal, ak sipò travay.

 

Lidèchip Maven kolektif 

Maven lidèchip Kolektif envesti nan queer ak transganr lidè enpak sosyal nan koulè yo bati kominote ki pi fleksib ki pwospekte menm nan kriz, tranzisyon, ak trajedi. Maven se dedye a santre queer ak trans moun ki gen koulè nan devlopman lidèchip ak ranfòse òganizasyon lè l sèvi avèk yon apwòch entèseksyonèl nan bilding kapasite.

 

Vwa Nasyonal pou Egalite, Edikasyon, ak Syèk Limyè (NVEEE) 

NVEEE bay sipò kontinyèl ak espas afinite pou jèn LGBTQ nan Konte Miami-Dade atravè yon konseye kanmarad ak sèvis kominotè. NVEE konsantre sou bay sipò sante mantal pou jèn ki bezwen konsèy epi li bay soulajman finansye, transpò, manje, ak abri tanporè pou moman kriz.

 

Kòporasyon pathway Sivivan yo 

Kòporasyon Pathway Sivivan yo se yon sant jistis ak gerizon ki baze nan Miami-Dade County ki espesyalize nan sèvi imigran Latinx ak LGBTQ sivivan vyolans domestik, atak seksyèl, ak trafik sèks. Kòporasyon Pathway Sivivan yo kwè ke tout moun merite aksè a chòk-enfòme konsèy sante mantal, yon apwòch ki rasin nan koute sivivan krim vyolan ak abilite ak batay ansanm ak yo.

Manm kominote LGBTQ+ yo, ONG yo, ak alye yo reyini ansanm nan Miami Beach Fyète
ALYANS LA POU GLBTQ+ JÈN YO

Nou envite ou yo rive jwenn soti nan òganizasyon LGBTQ lokal yo pou sipòte yo dirèkteman nan tan ou ak talan ou oswa konsidere sipòte yo pandan Lè AGBTQ pouvwa a nan Bay Miami Jou.